Ve svém profesním životě  pracoval v manažerských pozicích v komerční sféře. Od roku 1992  z pozice generálního ředitele řídil projekty rozvoje podniku PTR Olomouc, a.s., poté od roku 1997  řídil různé projekty v IT firmách. Od roku 2004 do roku 2019 pracoval plným úvazkem na univerzitě. Jako prorektor pro strategii, koncepci a IT  v létech 2010-2014 řídil Program 15ti projektů realizovaný na dosažení strategických cílů formulovaných v Dlouhodobém záměru univerzity. Další  aktivity spojené především s projektovým řízením:

  • Certified Senior Project Manager IPMA® Level B,
  • Certified Programme and Portfolio Management Consultant IPMA® PPMC,
  • IPMA Assessor,
  • Člen mezinárodního týmu IPMA projektu ICRG 4,
  • Zástupce CO SPŘ ČR na CoD IPMA,
  • Lektor kurzů pro přípravu na certifikace IPMA,
  • Vedoucí Ústavu projektového řízení Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity a garant předmětu Projektové řízení v rámci učitelského úvazku na univerzitě a garant studijní specializace Projektové řízení v regionálním rozvoji,
  • Autorizovaný zástupce autorizované osoby pro činnosti související s ověřováním výsledků dalšího vzdělávání dle hodnotících a kvalifikačních standardů vyplývajících z Národní soustavy kvalifikací pro kvalifikace Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer programů a komplexních projektů,
  • Člen Výboru SPŘ ČR ( 2002 – 2006),  Předseda Certifikační rady CO SPŘ ČR ( 2006-2015),   Místopředseda Certifikační rady  CO SPŘ ČR (od 2015 – dosposud).