Absolvovala vysokoškolské studium v oboru Pedagogika – psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, doktorské studium v oboru Pedagogika tamtéž a habilitovala se v oboru Pedagogika na Pedagogické fakultě Univerzity Konštantína Filozofa v Nitře. V průběhu celé své profesní kariéry se na Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně věnovala pedagogicko-psychologické problematice vzdělávání nejen učitelů středních škol, ale i akademických pracovníků vysokých škol a lektorů dalšího vzdělávání. Výrazně se soustřeďovala na oblast psychologických souvislostí vzdělávání
s důrazem na rozvoj prezentačních, komunikačních dovedností a jiných soft skills související též s řízením projektů. Do své pedagogické i lektorské činnosti dlouhodobě implementuje videotrénink.