Product Enquiry
Další odrobnosti o kurzu
Jazyk:
Jazyk: Čeština
Doba kurzu:
1 den
Rozsah:
5 témat
Obtížnost
Pokročilost: Začátečník
Certifikace:
Certifikát o absolování kurzu

Charakteristika kurzu:

Členové projektového týmu, stejně jako členové jiných profesních skupin, se mohou od sebe lišit nejen svojí osobnostní vybaveností, dosavadními zkušenostmi, úrovní a kvalitou svých znalostí a dovedností pracovat v týmu, ale i různorodými představami, názory a postoji k problematice, již projektový tým řeší. Konflikty, které mohou mezi nimi následně vznikat, většinou nepříjemně vnímají, neboť právě ony mohou oslabovat výkonnost celého projektového týmu. Právě proto je předkládaný kurz zaměřen na rozvoj schopností a dovedností členů projektového týmu v rozpoznání vzniku konfliktních situací v projektovém týmu, jejich racionálnímu a odpovědnému řešení, stejně jako v možnostech předcházení jejich výskytu.

 

Použité výukové metody: vysvětlování, deskripce, diagnostika, techniky interakčního psychosociálního učení, techniky aktivního sociálního učení

Co si odnesete:

  1. Osvědčení o absolvování kurzu
  2. Komplexní výukový materiál, který zahrnuje probíranou prezentaci v ppt

 

 

Přihlaste se na tento kurz!