Product Enquiry
Další odrobnosti o kurzu
Jazyk:
Jazyk: Čeština
Doba kurzu:
2 dny
Rozsah:
3 témata
Obtížnost
Pokročilost: Středně pokročilí
Certifikace:
Certifikát o absolování kurzu

Metodika – pro časové řízení u stavebních zakázek podle smluvních podmínek FIDIC.

FIDIC je celosvětově uznávanou mezinárodní organizací, která sdružuje národní asociace konzultačních inženýrů necelé stovky zemí z celého světa. Nejznámější činností FIDIC je vydávání vzorových smluvních podmínek, které jsou v současné době nejrozšířenějšími smluvními standardy v oboru stavebnictví při realizaci stavebních projektů.

  • Témata školení pro základní osvojení problematiky:
  • Základní pojetí času ve výstavbě
  • Požadavky na harmonogram
  • Manuál pro zhotovitele a správce stavby na zpracování a aktualizaci harmonogramu
  • Co si odnesete:
  1. Osvědčení o absolvování kurzu
  2. Komplexní výukový materiál, který zahrnuje:
  • Metodické pokyny
  • Příklady
  • Doplňkové informace

Přihlaste se na tento kurz!