Product Enquiry
Další odrobnosti o kurzu
Jazyk:
Jazyk: česky
Doba kurzu:
2 dny
Rozsah:
6 témat
Obtížnost
Pokročilost: Středně pokročilí
Certifikace:
Certifikát o absolování kurzu

Charakteristika kurzu:

Dvoudenní kurz na téma Řízení rizik chce pomoci všem, kteří se s řízením rizik potkávají, ať už v projektech, nebo při běžné rutinní práci a  orientovat v  této složité  problematice. Je potřeba říci, že klíčem ke zvládnutí řízení   rizik je používat systemového přístupu. Managementu rizik projektů  a s ním spojeným metodikám je celosvětově věnována čím dál, tím větší pozornost. V průběhu kurzu se sznámíte s těmito tématy:

 • Úvod do problematiky řízení rizik
 • Hlavní úkoly Risk Managementu
 • Celofiremní Risk Management
 • Nastavení řízení rizik v projektech
 • Nastavení řízení rizik v GDPR
 • Nastavení řízení rizik v kybernetické bezpečnosti

Použité výukové metody: Teoretický výklad a praktické řešení příkladů

Co si odnesete:

 1. Osvědčení o absolvování kurzu
 2. Komplexní výukový materiál, který zahrnuje:
 • Metodické pokyny
 • Příklady
 • Doplňkové informace

 

 

 

Přihlaste se na tento kurz!