Product Enquiry
Další odrobnosti o kurzu
Jazyk:
Jazyk: Čeština
Doba kurzu:
1 den
Rozsah:
11 Lessons
Obtížnost
Pokročilost: Absolvent přípravného kurzu 1 a 2
Certifikace:
Vysvědčení o nabytí kvalifikace

Ověření znalostí probíhá v souladu s požadavky NSK o to   pro  profese Administrátor projektu, Manažer projektu a Manažer programů a komplexních projektů. Kritéria a způsoby hodnocení jsou podrobně deklarovány na stránkách https://www.narodnikvalifikace.cz. Zkouška trvá 4 hodiny a následuje pohovor se dvěma zkoušejícími.

 

 

Přihlaste se na tento kurz!