Product Enquiry
Další odrobnosti o kurzu
Jazyk:
Jazyk: Čeština
Doba kurzu:
2 dny
Rozsah:
10 témat
Obtížnost
Pokročilost: Začátečník
Certifikace:
Certifikát o absolování kurzu

Charakteristika kurzu:

Dvoudenní   kurz  je určen pro   zájemce  z různých oborů činností a úrovní řízení, kteří se podílí na projektech jako   členové   projektového týmu, nebo z titulu pozic, odpovědných za využívání firemního know-how, materiálových a lidských zdrojů. Řízení projektů je prezentováno z pohledu procesního pojetí podle mezinárodních standardů  i  z pohledu zajištění jakosti v projektovém řízení podle norem ISO.  Účastníci získají znalosti a řadu příkladů, které mohou ihned rozvíjet a zavést v praxi. Začátečníci získají ucelený obraz o předmětu projektového řízení, zkušení si své znalosti utřídí a rozšíří. Pro ty, kdo se připravují na certifikaci projektových manažerů podle standardu IPMA® ICB4 , je to základní školení.

Absolventi kurzu budou schopni přesně definovat cíle projektu, identifikovat jeho části a vazby mezi nimi, určit celkovou dobu trvání projektu a stanovit kritickou cestu, uvědomit si důležitost aktualizace plánu podle skutečného průběhu prací, úspěšně dokončit projekt v termínu a s dodržením plánovaného rozpočtu.

Absolventi kurzu budou schopni používat pojmový aparát a základní techniky používané při řízení projektů.

 

Použité výukové metody: Teoretický výklad a praktické řešení příkladů

Co si odnesete:

  1. Osvědčení o absolvování kurzu
  2. Komplexní výukový materiál, který zahrnuje probíranou prezentaci v ppt

 

Přihlaste se na tento kurz!