Product Enquiry
Další odrobnosti o kurzu
Jazyk:
Jazyk: Čeština
Doba kurzu:
1 den
Rozsah:
5 Témat
Obtížnost
Pokročilost: Začátečník
Certifikace:
Certifikát o absolování kurzu

Charakteristika kurzu:

Často si projektoví manažeři kladou otázku, jak vytvářet prostředí, ve kterém jsou lidé spokojeni a současně dosahují výjimečných výsledků. Také je zajímá, jak lze rozpoznat vlastní silné a unikátní vlastnosti i členů svého projektového týmu a jak spojováním jejich různorodých odlišností vytvářet ty nejsilnější týmy. Nejen na tyto otázky jim pomůže najít odpovědi kurz leadershipu. Na základě teoretických východisek a praktických zkušeností jim poskytne podněty k rozvoji vlastního vůdcovství. Naučí je diagnostikovat sebe i druhé, motivovat, kontrolovat a hodnotit i rozvíjet členy svého projektového týmu tak, aby dokázali vést svůj projektový tým k těm nejvyšším výkonům.

 

Použité výukové metody: vysvětlování, diagnostika, diskuse, techniky interakčního psychosociálního učení

Co si odnesete:

  1. Osvědčení o absolvování kurzu
  2. Komplexní výukový materiál, který zahrnuje probíranou prezentaci v ppt

 

Přihlaste se na tento kurz!