Product Enquiry
Další odrobnosti o kurzu
Jazyk:
Jazyk: Čestina
Doba kurzu:
1 den
Rozsah:
5 témat
Obtížnost
Pokročilost: Středně pokročilí
Certifikace:
Certifikát o absolování kurzu

Charakteristika kurzu:

Umění kvalitně řídit projekt obnáší mimo jiné též schopnost a dovednost dokázat efektivně komunikovat jak se členy vlastního projektového týmu, tak i s dalšími zainteresovanými stranami. Proto jsou komunikační a prezentační dovednosti projektových manažerů pokládány v jejich činnosti za jedny z  klíčových. Z těchto důvodů je kurz orientován na rozvoj komunikačních a prezentačních dovedností projektových manažerů. Pomůže Vám  lépe pochopit význam a sílu komunikace, stejně jako její druhy, stádia a bariéry. Naučí Vás rovněž zvolit si vhodnou strategii komunikace a rozvinut některé stěžejní komunikační techniky.

 

Použité výukové metody: vysvětlování, diagnostika, diskuse, techniky interakčního psychosociálního učení

Co si odnesete:

  1. Osvědčení o absolvování kurzu
  2. Komplexní výukový materiál, který zahrnuje probíranou prezentaci v ppt

 

Přihlaste se na tento kurz!